6 Aralık 2016 Salı

BİBLİYOTERAPİ-OSHO OKUMALARI

OSHO OKUMALARI
8ARALIK perşembe GÜNÜ SAAT 18-20 ARASI OSHO okumaları BİBLİOTERAPİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ
 OKUMAMIZ OSHO NUN EGO ADLI KİTABINDAN OLACAKTIR…
Bilgi ve Kayıt:Messenger
Moderatör:Tuna Kamhi
Yer:Emirgan

BİBLİYOTERAPİ NEDİR?
Bibliyoterapi, doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitabı buluşturarak kişinin duygusal sorunların anlaşılabilmesinde, yaşama uyum sorunlarının ele alınmasında ve kişinin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine özgü gereksinimlerini tanıyabilmelerinde kullanılan bir şifa yöntemidir. 
Yunan Tarihçi Diodorus (1933)’un anılarından bilindiği üzere Eski Yunanlar bir kütüphanenin girişinde, kapının üzerine  ‘İnsanın Ruhunun İyileştiği Yer’ yazarak OKUMANIN  akıl ve ruh sağlığı açısından  ne kadar önemli olduğunu göstermişlerdir. 
Neden Bibliyoterapi?
 • Bibliyoterapi kullanılarak, bireyin, yaşamakta olduğu sorunun yalnızca kendi başına gelmiş bir sorun olmadığı, birçok kişinin de benzer sıkıntıları yaşamakta olduğu gerçeğini görebilmesi sağlanır.
 • Yaşanan sorunların yalnızca tek bir çözümünün olmadığı, bireyin yaratıcı gücünü devreye sokarak çok çeşitli çözüm yollarına ulaşabileceğini görebilmesine yardımcı olunur.
 • Birey okuduğu öykü ile kendi öyküsünü kıyaslayabilir. Kahramanı tanıdıkça kendini ve duygularını tanıyabilir.  Kahramanın kulandığı kendisinkinden farklı çözüm yolarını keşfedebilir.
 • Nelerin, hangi çözüm yolarının işe yarar, hangilerinin işe yaramaz olduğunu görerek kendi senaryosunda neleri değiştirebileceğini, yerine nasıl bir öykü kurgulayabileceğini bulabilir.
 • Kişinin sorununu daha özgürce ifade ederek yine daha özgürce tartışabilmesinin önü açılır.
 • Kişinin sorununu yapıcı bir eylem planı hazırlayarak çözümlemesine yardımcı olunur.
 • Kişinin olumlu bir benlik kavramı geliştirebilmesine katkıda bulunulur.
 • Kişinin üzerindeki duygusal ya da bilişsel baskı hafifletilmeye ya da kaldırılmaya çalışılır.
 • Kişinin kendini kabul edebilmesi için destek sağlanır.
 • Kişinin kendi dışında bazı ilgi alanları oluşturabilmesine rehberlik edilir.
 • Farkındalık yaratır.
 • Bağımlılıklardan kurtarır • Osho Kimdir?

  Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde Kuchwada da 1931 yılında 11 aralıkta dünyaya gelmiştir. İlk çocukluk yıllarında başkaları tarafından verilen bilgiler ve inançları edinmektense gerçekliği kendinin deneyimlemekte ısrarcı olan bir asi ruhu vardır.
  21 yaşında üniversite öğrenimini tamamladı. Jabalpur üniversitesinde yıllarca felsefi dersleri verdi. Aynı zamanda tüm Hindistan’ı dolaşarak konuşmalar yaptı. Halka açık tartışmalarda tutucu din liderlerine meydan okudu.
  Geleneksel inanışları sorguladı ve hayatın tüm alanlarından insanlarla bir araya geldi.
  Osho kendi hayatını anın zamansız boyutunda yaşamanın kapısını keşfetmiş birisidir. O kendisini gerçek bir “varoluşçu” olarak adlandırmıştır.
  İnanç sistemlerini ve çağdaş insan psikolojisini anlamasında ufkunu geliştirecek bulabileceği her şeyi ama her şeyi okudu.

  1960’ların sonuna doğru Osho artık kendi dinamik meditasyonunu geliştirmeyi başlamıştı. Meditasyonun o rahat düşüncelerden arınmış biçimini keşfetmeyi umut edilmesi için öncelikle geçmişin modası geçmiş yöntemlerinin ve günümüzün modern hayatının getirdiği sıkıntıların ağırlığı altında ezilen çağdaş insanın çok derin bir ruhsal temizlenme sürecinden geçmesinin şart olduğunu söylemiştir.

  1970’lerin başlarında ilk olarak bazı Batılılar Osho’dan haberdar olmaya başladılar. 1974 te Hindistan’ın Pune şehrinde onun çevresinde bir “komün” kuruldu. Ve başlangıcında Batıdan tek tük gelen ziyaretçiler zamanla çoğaldı.
  Osho insan bilincinin gelişiminin tüm yönleri hakkında konuşmalar yaptı.
  Çağdaş insanın ruhsal arayışları için önemli olan şeylerin özünü entelektüel anlayış içinde değil kendi varoluş deneyimi ile süzdü.
  O hiçbir geleneğe ait olmadığını açıklamıştır.

   Ayrıca;

  “ Beni geçmişle bağlantılandırmayın onu anımsamaya bile değmez” der.
  Yakın öğrencilerine ve dünyanın her yerindeki izleyenlerine yaptığı konuşmalar ve otuzdan fazla dile çevrilmiş altı yüzden fazla cilt halinde yayınlanmıştır.

  Osho 1985 yılında göçmenlik yasalarını ihlal etmek suçundan gözaltında olduğu sırada 19 ocak 1990 tarihinde bedenini terk etti. Amerikan hükümet ajanlarınca zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmektedir.
 • Kristal eğitmeni ;Tuna Kamhi/lal yaşam
  1957 istanbul doğumlu Tuna Kamhi,  
  Psikoloji ve felsefe eğitimleri aldıktan sonra spirituel bilgilerle yoluna devam etti.Deeksha enerjisi REİKİ VE bircok enerji calışmalarına katıldı..Kristallerle yoluna devam etmeye ve bu konuda yoğunlaşmaya karar vermesi Aragonit taşıyla yaşadığı kişisel bir deneyim sonucu oluştu.
  Amerikada Love and Light School of vibrational Medicine den kristallerle ilgili tüm eğitimleri aldı...Kristallerin yanısıra Bibliotherapy,Nlp,EFT, Kurumlarda biz bilinci,çekim yasası ve kuantum düşünce tekniğibilgelik çalışmaları,stresle başa çıkma teknikleri,duygu ve davranış değiştirme teknikleri rüya yoluyla gelişim çalışmaları; almış olduğu diğer çalışmalardır...

KRİSTAL BİLİNÇ SEMİNERLERİ

DOĞAL TAŞLAR VE KRİSTAL BİLİNÇ SEMİNERLERİ

YENİ SINIF AÇIYORUZ
11ARALIK PAZAR GÜNÜ SAAT 13-14 ARASI ÜCRETSİZ TANITIM SEMİNERİNE BEKLİYORUZ

8 HAFTALIK PROGRAMIN İÇERİĞİ

-YARADILIŞ
-ENERJİ BEDENLERİMİZ- CHAKRALAR- SPİRİTUEL ANATOMİMİZ
-TAŞLAR-LİTHOTHERAPY-YAŞAM ÇİÇEĞİ-MERKABA
-SOFROLOJİ -RÜYALAR-ASTRAL SEYAHATTE KULLANILACAK TAŞLAR
-YÜKSELİŞ PROSESİ  VE YÜKSELİŞ TAŞLARI-TAŞ DÜZENEKLERİ
-CRYSTALLOMANCY VE LİTHOMANCY
-ALTIN ORAN-KARMA-DHARMA-HAYAT AĞACI
-EPİKTETOSUN YAŞAM ÖĞRETİLERİ VE TAŞLARI

YER:EMİRGAN
BİLGİ VE KAYIT:MESSENGER
EĞİTMEN:TUNA KAMHİ

 • Kristal eğitmeni ;Tuna Kamhi/LAL YAŞAM
  1957 istanbul doğumlu Tuna Kamhi,  
  Psikoloji ve felsefe eğitimleri aldıktan sonra spirituel bilgilerle yoluna devam etti.Deeksha enerjisi REİKİ VE bircok enerji calışmalarına katıldı..Kristallerle yoluna devam etmeye ve bu konuda yoğunlaşmaya karar vermesi Aragonit taşıyla yaşadığı kişisel bir deneyim sonucu oluştu.
  Amerikada Love and Light School of vibrational Medicine den kristallerle ilgili tüm eğitimleri aldı...Kristallerin yanısıra Bibliotherapy,Nlp,EFT, Kurumlarda biz bilinci,çekim yasası ve kuantum düşünce tekniğibilgelik çalışmaları,stresle başa çıkma teknikleri,duygu ve davranış değiştirme teknikleri rüya yoluyla gelişim çalışmaları; almış olduğu diğer çalışmalardır...
KRİSTALLERE SAYGIYLA YAKLAŞALIM….ONLAR EVRENİN EN ESKİ, EN BİLGE VARLIKLARIDIR….

Bir kristal doğadan kopup avuçlarınızın içine gelmişse,''bunu, tesadüfi bir durum'' şeklinde yorumlamak yerine, kendi psikolojik ve fiziksel gelişiminiz için bir fırsat sayarak kullanmaya başlayınız…
Bir kristalde tüm evrenin bilgileri saklıdır…Yaradılıştan günümüze kadar milyonlarca yıl geçmiştir…Bir kristalin oluşması, doğa olayları neticesinde, milyonlarca yılda gerçekleşir…Bilgi kodlaması da
bir kristalden, diğerine, yeni oluşmakta olan bir kristale aktarılır…
Kristallerin enerjisi ,yüzyıllarca, kadim topluluklar tarafından, hem şifalalandırma hem de bilgi toplama ve kaydetme amacıyla kullanılmıştır…


''İÇSEL HUZUR İYİ BİR YAŞAMIN KAPISINI AÇAR''
EPİKTETOS

KARTVİZİT


28 Temmuz 2016 Perşembe

UNAKİT

UNAKİT: Ateş ve Su 🔥💧🔥


Unakit, yüksek frekanslı bir yarı değerli taştır. Açıktan koyuya değişen, yeşilin ve pembenin tonlarını içinde barındırır. Kullanan kişiye iç huzuru ve rahatlık verir. Duygusal, zihinsel ve ruhsal sorunların aşılmasına yardımcı olup, kişiyi geçmişe saplanmaktan kurtarır, ruhsal, duygusal açıdan onarır. Enerjisi kişiye kendini sevme isteği kazandırır. Unakitten yayılan titreşimler ile, kök çakradan kalp çakrasına kadar uzanan alandaki tüm enerjisel blokajlar çözülür.
Kalbi, rahatsız eden duygu ve düşüncelerden temizler. Geçmişinizde yer alması muhtemel acı hatıraların etkisini siler, karma temizliği yapar. Kalbi saf sevgiye açan enerjileri taşır. Kalp hastalıklarının iyileştirilmesinde etkilidir. 
Duyguları anında dengeler. Bunun için içe dönüş çalışmalarında kullanabilirsiniz. Sırtüstü uzanarak vücudunuzda iki göğsünüzün arasına yerleştirip 10-15 dakika boyunca bu pozisyonda kalırsanız, kristalden yayılan, kalbinizi ferahlatan, iç dünyanızı sakinleştiren, yoğun bir şekilde huzuru hissettiren enerjileri hissedebilirsiniz. 
Unakit kristali psişik yeteneklerin geliştirilmesinde de kullanılır, içsel vizyonların alınmasında ve kuvvetlendirilmesinde etkilidir. 3. göz enerjilerini açar ve doğaüstü kabul edilen paranormal yeteneklerin kazanılmasına olanak sağlayabilir. Bu amaçla içe dönüş çalışmalarınızda alın bölgenize yerleştirerek kullanabilirsiniz.
Unakit kristalini, hamileler, bayanlar ve yeni doğum yapmış anneler tercih etmelidir. Hamilelik evresinin anne ve bebek açısından rahat atlatılmasına yardımcıdır. Doğum sonrasında kadınlarda görülebilen lohusalık sendromuna yönelik koruyucu ve yardımcı olarak kullanılabilir. Sinir sistemini rahatlatıcı ve dengeleyici özellikleri vardır. Doktorlar unakit taşının erkeklerden ziyade kadınların gebelik dönemlerinde taşıması gereken şifalı taşlardan birisi olduğunu söylemektedir. Bir çok uzman unakit taşının doğumu kolaylaşıran şifalı taşlardan birisi olduğunu vurgulamaktadır ve aynı zamanda unakit taşı bebek sağlığına da etkilidir. Geçmişten günümüze şans taşı olarak bilinir.
Huzur ve mutluluk arayanlar için harika bir taştır.
Çoğu hastalığın iyileşme sürecini destekler, hastanın eski sağlığına kavuşmasını hızlandırır. Üreme sistemini tedavi eder, kilo alımına karşı bedeni tetikte tutar. Saç ve deri sağlığı için kullanılması tavsiye edilir. 
Uyku problemi olanlar, yastıklarının altına bir tane koysunlar ve unakitten yayılan enerji ile mışıl mışıl huzurlu bir gece geçirsinler. 
Elektromanyetik enerji salan cihazların yanına koymak suretiyle elektromanyetik kirlilik etkilerini azaltır.

AVENTURİN

AVENTURİN: Su ve Güneş
Aventurin bir kuvars türüdür. Duygusal olarak dengeleyici ve depresyona karşı etkilidir. Kendinizi mutlu hissetmek için kullanabileceğiniz bir taştır. Genel olarak kuvarsın yeşil tonlarında bulunur ve bu nedenle aventurin denildiğinde akla ilk olarak yeşil aventurin gelir. Ancak mavi ve turuncu tonlarında olanları da vardır. Aventurin sınırsız imkanlar taşıdır. Size geniş ufuklar açar. Hayal kuranların taşı olarak da tanınır. Kendinizi sınırlanmış, engellenmiş, dar düşünce kalıpları ya da modası geçmiş davranışlar içinde sıkışmış hissettiğinizde bu taşı kullanabilirsiniz.
Korkuları yenme ve yaşlılıkla mücadelede etkilidir. Zihinsel karmaşa ve stresi azaltır. Neşe taşı da denir. Sakinlik ve yaşama sevinci sunar. Bağımsızlık, sağlık ve mutluluk hissi verir. Sabrın sembolüdür. Metalik pariltilar saçan ve tanecikli bir yapiya sahip, Aventurine ayni zamanda Yildiz Tasi da denmektedir.
Bu pürüzsüz taşı göğsünüzün üzerine koyup, dogrudan cildinize temas ettirmek en iyi yoldur. Kolye olarak kullanılabilir. Taş sivri ise, sivri ucu yukarıya getirmek gerekir.
Bu tas sınırsız imkanlar taşıdır, size geniş ufuklar açar. Hayal kuranların taşı olarak da taninir. Kendinizi sınırlanmış , engellenmiş, dar düsünce kalıpları ya da modası geçmiş davranışlar içine sıkışmış hissettiğinizde bu taşı kullanabilirsiniz. Kalbin yakınına yerleştirildiğinde, kalbi diğer insanların olumsuzluklarından koruyacak bir enerji yayar.
Aventurin taşı hücre yenileyici ve gençlik verici etkilere sahip bir taştır. Yaşlılıkla savaşmakta etkilidir. Aventurin nese verici bir taştır ve kullanımı ile hem kullanan kisiye, hem de onun çevresine nese duyguları getirir.

KUARZ VE KUARZ ÇEŞİTLERİ

KUVARS VE KUVARS ÇEŞİTLERİ
Dünya kabuğunun % 12 den fazlasını oluşturmaktadır. Oksijen ve silikonun bileşiminden oluşan Kuvars, bugün tedavi edici nitelikleri en fazla olan taşların başında olup taşlarla terapide kuvars kristallerinin yeri çok büyüktür. 
Vücudumuzdaki zihinsel, bedensel ve ruhsal düzeyimizi arttırıcı enerji üretir. Ortamdaki tüm negatiflikleri geri iterler. Meditasyon için çok uygundurlar. Kolye şeklinde üzerimizde taşıyabiliriz, beraber kullanıldığında diğer kristallerin etkisini arttırırlar, şifa ve sihir gücü olduğuna inanılır. Hastalıkları ve negatif olayları, üzerinde bulunan kişiden uzak tutar, kuvvet ve enerji verir, kişisel bilincimizi çalıştırır, davranışlarımızı rahatlatır, problemlerimizi kolay yoldan çözmemize yardım ederler. Sinir sistemimizin, beynimizin, ve hormonal bezlerimizin dengeli ve düzenli çalışmasını sağlar, kişiyi pozitif enerji ile doldururlar. Ateş düşürür, acı ve ağrıyı azaltıcı, ödem oluşumunu önleyici, sindirim ve boşaltım sistemi hastalıklarında şifa verici özellikleri vardır. 
Kuvvetin ve gizli gücün sembolüdür. Doğanın enerjisini içinden geçirip iletir. Kainatın sonsuz gücünü temsil ettiğine ve taşıyanın bu gücü barındırdığına inanılır. Kişinin çevresinde oluşan negatif enerjiyi yok eder ve pozitif enerjiyi toplar, aktive eder aynı zamanda biriktirir.
Duygusal dengeleyicidir. Beyin fonksiyonlarını uyarır. Güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağlar. Özellikle Cep telefonu, telsiz gibi cihazlardan yayılan radyasyonu toplar. Zihinsel konsantrasyonu kuvvetlendirir. Tene temas ettirerek kıyafet altında taşındığı taktirde, kişiyi diğer insanların negatif enerjisinden korur. Pozitif insanlar içindeyseniz taşınızı görünür şekilde takın. Böylece çevrenizdeki insanların pozitif enerjisini toplar. Baş ağrısını hafifletici özelliği vardır. Sindirim ve kan dolaşımı sistemini sağlıklı tutar, hastalanırsa iyileştirir. Göz için sağlıklıdır.
Kuvars kristalleri, erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır. Erkek kuvars kristali çok berraktır ve yoğun enerji yayarlar. Bu nedenle şifacılık alanında çok önemli kabul edilirler. Erkek kuvars kristal, berrak oluşu nedeniyle, zihinsel karışıklık ve karamsarlık yaşayan kişiler üzerinde, olumlu bir etki yapar. Ayrıca insan üzerinde uyarıcı, eyleme geçirici bir etkisi mevcuttur. 
Dişi kuvars kristali, donuk berrak olmayan görünüşü ile benzersiz özelliklere sahiptir. Herhangi bir kişi, aşırı zihinsel, duygusal ya da fiziksel faaliyet veya hastalık sonucu ağrı çekiyorsa, bir dişi kristal, böyle bir ağrıyı azaltmaya veya yok etmeye yardımcıdır.
Bir de salkım şeklinde kuvars kristalleri vardır ki, bunlar erkek ve dişi kristallerin bir karışımıdır. Bu tür salkım oluşumlar çok güçlü elektromanyetik enerji üreteçleridir. Yanlarında bulunan kişinin enerji alanını güçlendirirler. Bütün çakralar ile bağlantılıdır.
Dumanlı Kuvars rüya taşı olarak bilinir. Dumanlı kuvarsın umutsuzluğa, üzüntüye, öfkeye, depresyona ve diğer negatif etkilere karşı taş sahibini koruma altına aldığına inanılır.
Gül Kuvarsı kuvars grubuna dahil olup pembe renklidir. Stres giderici olup, hata duygularını, korkuyu ve öfkeyi azaltır. Negatif enerjiden koruyucudur. Ruhun inceliğinin sembolüdür. Huzur ve duygu yüklüdür. Sevgi taşıdır. Kalple ilgili olaylarda kullanılır. Sert ve kırıcı olsak bile, üzerimizde taşıdığımızda bizi kibar ve yumuşak, sevgi dolu yapar. Korku ve suçluluk duygularını yok eder. Dokulardaki kan dolaşımını arttırır. Kalbe ve seks organlarına şifa verip, seksüel problemleri çözer. Kalp çakrasının üzerinde tutulup şifa verildiğinde, bastırılmış duyguları açığa çıkarıp tedavi eder. Kolye olarak kullanıldığında kalbin tam üzerinde taşındığı için çok etkili çalışır. Kalp ve boğaz çakrası ile bağlantılıdır. pembe kuvarsa Aşk Taşı denir. Onu üzerinde taşıyanı öfkeden, suçluluktan, korku ve kıskançlıktan koruduğu ve kısırlığa karşıda yararlı olduğu kabul edilir. 
Sitrin koyu kahverengi gibi sarı, altın rengi veya açık sarı, berrak bir kuvars çeşididir. Koyu sarı olanı daha makbuldur. Rengini bünyesinde ek olarak bulunan demirden alır. İçindeki demir Fe 3+ şeklindedir bu sebeple Ametistden farklıdır. Anlayış ve kabiliyeti arttırır, parlak bir zeka verir. Depresyonu önler ve bizi negatif etki ve tesirlerden korur. Açık kalpliliğin sembolüdür. Mide, bağırsak, dalak ve pankreas üzerinde şifa etkisi vardır, şeker hastalığını erken devrelerde ise tedavi eder. Vücudu rahatlattığı, toksinlerden ve zararlı maddelerden temizlediğine inanılır. Sinirleri yatıştırır ve ruhsal durumumuzu olumlu yönde destekler. Cilde yakın ve dokunur bir şekilde kullanılmalıdır. Meditasyonlarımızda sitrin küresi veya kristalini, kolay vizyon görebilmek için kullanabiliriz. Maddi kayıplar yaşayan kişilerin cüzdanlarında taşımalarının olumlu etkileri olduğuna inanılır. Bir diğer adı da Tüccar Taşı olan Sitrini, bazı inanan kişiler kasalarına koyarlar ve sitrinin parasal güçlerini arttırdığına inanırlar. Geleceğe dönük umutlara ulaşmakla bağdaştırılır. Mide ve 3. göz çakrası ile bağlantılıdır.
Ametist pozitif enerji yüklü bir kristaldir. Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjileri temizler. Sadece odanın herhangi bir yerinde durması bile, negatif enerjileri toplayıp, pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeterlidir. Taşıyan kişiye de bu yükü aktarır. Kan temizleyicidir. Göz hastalıklarına, alerjiye, baş ağrılarına ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Negatif enerjilerimizi dışarı atarak, huzurlu ve zinde olmamızı sağlar. Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı, bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin gücünü yükseltir. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirir ve kalbi korur. 3 gözün renklerinden biri olan, eflatun veya mor renkli olup, büyük kristallerden meydana gelir. Rengi içindeki demir miktarına göre çok açıktan, çok koyuya kadar değişen, berrak bir kuvars kristali çeşididir. Koyu renkli olanları daha değerlidir. Meditasyonda kullanılan en iyi kristallerden biridir, üçüncü gözü çalıştırır, yüksek benlik ile irtibatı sağlar, akıl ve anlayış farklılığı verir. Meditasyon sırasında sol elde tutulursa, vücuda ametist enerjisinin girmesi sağlanır, bu şekilde relaks hale gelip, meditasyon daha etkili yapılabilir. Mental ve fiziksel olarak yorgun olan kişileri dinlendirir, huzur verir, sinirlerini yatıştırır, iç huzuru sağlar. Migren ve baş ağrısına en iyi gelen kristallerden biridir, acıyı geçirir, dayanma gücü ve cesareti verir. Kişiyi kibar ve ılımlı yapar. Cilt hastalıklarında şifa vericidir. Gece uykularını düzenleyip, kabus görmeyi engeller. Eğer uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız; ametisti yatmadan önce bir süre elinizde tutun ve sonra yastığınızın altına koyarak yatın. Karar verme yeteneğini arttırır. Sindirim ve boşaltım organlarını düzene sokar, ödemi önler. Sürekli üzerinizde taşıyabileceğiniz bir taştır. Yaydığı enerji her zaman size fayda sağlar ve olumsuzluklardan korur. Kolye olarak boyuna asılıp taşınabilir ama tene değmelidir. Şifa verilmesi sırasında, 3. gözün veya şifa verilecek organın üzerine konur. Taç çakra ve 3. göz çakrası ile bağlantılıdır.
💜💜💜
💜💜💜